Вашият приятел в пътешествията

Бохеми Тур ЕООД
гр. Варна 9000, България
Адрес :ул. "Стефан Стамболов" №15, офис 9 -партер
/зад х-л"Черно море", срещу входа на баня"Гъбата"/
052 / 64 22 20 ; 0878 64 22 20 ; 
e-mail : office@bohemy-tour.com

Учебна виза за Русия   Учебна виза за Русия се издава на чужд гражданин, пътуващ в Руската Федерация за продължително обучение в образователно учреждение, въз основа на покана със срок до 3 месеца с възможност за нейтото удължавене от териториалния орган на Федералната миграционна служба на Руската Федерация на мястото на вписване посредством издаване на многократна виза със срок на действие на договора за обучение, сключен в съответствие с законодателството на Руската Федерация в областта на образовабието, но не повече от 1 година за всяка следваща виза.

    За полагането на учебната виза е необходимо да се предоставят в консулския отдел следващите документи:


1. Паспорт;
2. Ксерокопие на паспорта;
3. Една фотография;
4. Попълнена визова анкета;
5. Оригинал на поканата на бланка на ФМС на Русия.

 

   За краткосрочно обучение в Русия (курсове, стаж, семинари) в качеството на основание за полагане на виза може да се представи оригинал на писменното обръщение на руското учебно заведение, оформено в съответсвие с изискванията към такъв вид писма изложени в раздел "Облекчаване издаването на визи".

 

   Срока на валидност на паспорта не трябва да изтича по-рано, от 1.5 година от началото на действието на визата.


   Цена на учебна виза за Русия:


   Консулска такса за граждани на България не се заплаща. Заплащат се 125 лв. /визова поддръжка и такса обслужване/сервизна такса на Визовия център/.