Вашият приятел в пътешествията

Бохеми Тур ЕООД
гр. Варна 9000, България
Адрес :ул. "Стефан Стамболов" №15, офис 9 -партер
/зад х-л"Черно море", срещу входа на баня"Гъбата"/
052 / 64 22 20 ; 0878 64 22 20 ; 
e-mail : office@bohemy-tour.com

Бизнес виза за Русия - двукратна бизнес виза

   Делова виза за Русия се издава на чужд гражданин заминаващ за Руската Федерация с делова цел. Деловата виза може да бъде еднократна или двукратна със срок до 90 дена.

   За оформяне на делова виза е необходимо в Консулския отдел да се представят следните документи:

1.  Паспорт;
2.  Ксерокопие на първата страница на паспорта ;
3.  Една снимка;
4.  Попълнена визова анкета;
5. Оригинал на поканата на бланка на МВнР (Министерство на външните работи) или на ФМС (Федерална Служба Миграция) на Русия.


   Като основание за получаване на двукратна бизнес виза за Русия може да се предостави оригинал на писмена покана от руско юридическо лице, компания, организация, предприятие, учреждение, държавни и местни органи на РФ, организационни комитети на търговско-промишлени изложби, конференции и симпозиуми, провеждани на територията на Руската Федерация, с покана за конкретния чужденец. 


   Основание за издаване на визи се явяват указанията, получени по телекса от Консулския Департамент на МВнР на Русия, изпратени в Консулския отдел по каналите за връзка на МВнР.

 

   Цена: 430 лева  /Полагане на визата в рамките на 7-8 работни дни, цената включва визова поддръжка и такса обслужване/сервизна такса на Визовия център/

 

   Цена: 380 лева  /Полагане на визата в рамките на 10-12 работни дни, цената включва визова поддръжка и такса обсужване/сервизна такса на Визовия център/