Вашият приятел в пътешествията

Бохеми Тур ЕООД
гр. Варна 9000, България
Адрес :ул. "Стефан Стамболов" №15, офис 9 -партер
/зад х-л"Черно море", срещу входа на баня"Гъбата"/
052 / 64 22 20 ; 0878 64 22 20 ; 
e-mail : office@bohemy-tour.com

Бизнес виза за Русия - многократна делова виза

   Многократна делова виза за Русия се издава на чужд гражданин заминаващ за Руската Федерация с делова цел. Многократната бизнес виза за Русия е многократна със срок до 1 година.

 

   За оформяне на делова виза е необходимо в Консулския отдел да се представят следните документи: 


1. Паспорт;
2. Ксерокопие на първата страница на паспорта ;
3. Една снимка;
4. Попълнена визова анкета;
5.Оригинал на поканата на бланка на МВнР (Министерство на външните работи) или на ФМС (Федерална Служба Миграция) на Русия.

 

 

   Като основание за получаване на бизнес виза за Русия може да се предостави оригинал на писмена покана от руско юридическо лице, компания, организация, предприятие, учреждение, държавни и местни органи на РФ, организационни комитети на търговско-промишлени изложби, конференции и симпозиуми, провеждани на територията на Руската Федерация, с покана за конкретния чужденец. 


   Основание за издаване на визи се явяват указанията, получени по телекса от Консулския Департамент на МВнР на Русия, изпратени в Консулския отдел по каналите за връзка на МВнР.


   Непрекъснатото пребиваване на чужд гражданин на територията на Руската Федерация по многократна делова виза със срок на действие до 1 година не може да превишава 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.


   Цена: 399 лева /Полагане на визата в рамките на 10-12 работни дни, цената включва визова поддръжка и такса обслужване/сервизна такса на Визовия център/