Вашият приятел в пътешествията

Бохеми Тур ЕООД
гр. Варна 9000, България
Адрес :ул. "Стефан Стамболов" №15, офис 9 -партер
/зад х-л"Черно море", срещу входа на баня"Гъбата"/
052 / 64 22 20 ; 0878 64 22 20 ; 
e-mail : office@bohemy-tour.com

Хуманитарна виза за Русия


   Хуманитарна виза се издава на чужд гражданин, заминаващ за Руската Федерация с цел осъществяване на научни, културни, обществено-политически, спортни или религиозни връзки и контакти, поклонничество, благотворителна дейност или доставка на хуманитарна помощ. Обикновената хуманитарната виза за Русия може да бъде еднократна или двукратна със срок до 3 месеца, или многократна със срок до 1 година.

 

   За оформяне на хуманитарна виза е необходимо да се представят следните документи: 


1. Паспорт;
2. Ксерокопие на първата страница на паспорта ;
3. Една фотография;
4. Попълнена визова анкета ;
5. Оригинал на поканата на бланка на ФМС (Федерална Служба Миграция) или на МВнР (Министерство на външните работи) на Русия. 


   Като основание за издаване на хуманитарна виза за Русия може да се предостави оригинал на писмена покана от руска организация, участваща в хуманитарна дейност, с покана на конкретния чужденец, оформена в съответствие с изискванията, изложени в частта.

 

   Основание за издаване на визи се явяват указанията, получени по телекса от Консулския Департамент на МВнР на Русия, изпратени в Консулския отдел по каналите за връзка на МВнР.

 

   Сумираният срок за пребиваване на чуждия гражданин на територията на Руския по многократна хуманитарна виза със срок до 1 година не може да бъде повече от 90 дена, за всеки период от 180 дена.

 

   Цена на хуманитарна виза за Русия:

 

   Консулска такса за граждани на България не се плаща. Заплащат се 125 лв. /визова поддръжка и такса обслужване /сервизна такса на Визовия център/.