Вашият приятел в пътешествията

Бохеми Тур ЕООД
гр. Варна 9000, България
Адрес :ул. "Стефан Стамболов" №15, офис 9 -партер
/зад х-л"Черно море", срещу входа на баня"Гъбата"/
052 / 64 22 20 ; 0878 64 22 20 ; 
e-mail : office@bohemy-tour.com

Шофьорска виза за Русия


   Шофьорската виза за Русия, може да бъде еднократна или двукратна за срок до 90 дена или многократна за срок до 1 година.

 

   За оформяне на руска виза шофьорите трябва да представят в Консулския отдел следните документи: 


1. Паспорт;
2. Ксерокопие на първата страница на паспорта;
3. Една фотография;
4. Попълнена визова анкета;
5. Нотариално заверено копие на свидетелството за управление на МПС;
6. Нотариално заверено копие на трудовия договор, сключен между шофьора и транспортното предприятие;
7. Оригинал на писмото от асоциацията на българските предприятия, осъществяващи международни превози с молба за оформяне на виза;
8. Нотариално заверено задължение на шофьора да анулира визата, в случай на прекратяване на трудовия договор с работодателя (при оформяне на годишна многократна виза).


   Многократна виза за Русия се издава на шофьор в случай, че той има в паспорта си използвана еднократна виза, оформена в рамките на една година до молбата за получаване на многократна виза. 


   Срокът за оформяне на шофьорска виза за Русия е 10 дена.

 

   Осен това, шофьора може да получи виза на основание на покана, оформена в органите на ФМС (Федерална Служба Миграция) на Русия. За това трябва да представи в Консулският отдел следните документи: 


1. Паспорт;
2. Копие на първата страница на паспорта;
3. Една фотография;
4. Попълнена визова анкета;
5. Оригинал на поканата на бланката на ФМС на РФ 


   В този случай срока за полагането на шофьорската виза може да бъде съкратен до 3 и по-малко работни дни.

 

   Цени на шофьорски визи за Русия: 

 

   Такса за оформяне на еднократна виза е 405лв.
   Такса за оформяне на двукратна виза е 435 лв.
   Такса за оформяне на многократна виза е 460лв.


   Срока за разглеждане на молбата за виза 7-10 работни дни. 


   Цената на шофьорската виза за Русия включва визова поддръжка и такса обслужване/сервизна такса на Визовия център.